Naar inhoud
Gemeente Wetteren
  •   
  • Sitemap
  • Home
  • Terug
  • Print

leerkrachtenteam - directie - schoolteam - medewerkers - klassen

leerkrachtenteam - directie - schoolteam - medewerkers

leerkrachtenteam:
Het leerkrachtenteam bestaat uit 7 gediplomeerde kleuterleisters die aangesteld zijn om samen de verantworodelijkheid te dragen over alle kleuters. In overleg verspreiden zij de aandacht over de 4 klasgroepen.
Team-teaching is de visie binnen de werking van het leerkrachtenteam.
Juf Cecilia, juf Veerle, juf Katleen en juf Sabine zijn de 4 klastitularissen. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de klasgroep binnen de schoolwerking.
Juf Vera is zorgcoördinator. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg binnen de schoolwerking. Juf Stephanie en juf Els versterken het zorgteam en zorgen voor de ondersteuning in de klassen. 
 
directie:
Martine is directie van de kleuterschool. Zij is verantwoordelijk voor het organiseren van de school. zij onderhoudt de contacten met de inrichtende macht, de begeleidingsdienst OVSG, de scholengemeenschap Scheldeland, het CLB van Wetteren, het ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen 2, de integratiedienst Wetteren, scholenoverleg Wetteren, de dienst School in zicht Wetteren,Het huis van het kind Wetteren, en alle andere partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de school. Zij werkt deeltijds en werkt niet op woensdag. Bij afwezigheid wordt ze vervangen door juf Vera, de zorgcoördinator.

schoolteam:
In het schoolteam zit naast het leerkrachtenteam het ondersteunend personeel. Dit zijn 
An, de kinderverzorgster, die elke maandagnamiddag en donderdag op school is om een grote steun te zijn bij de verzorging van de jongste kleuters.
Ilse, de administratieve hulp, zij is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van de kleuters, de aanstellingen van personeel, de admistratie tussen de inrichtende macht en de school. Zij maakt maandelijks de facturen. Zij werkt op maandag namiddag, woensdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag.
Vernieuwing binnen het onderwijs volgt zij zeer nauwlettend op.

  
medewerkers:
Naast het personeel dat aangesteld is door het departement onderwijs staat de school open voor studenten die stage lopen, mensen met een beperking op zoek naar werk binnen de gewone arbeidsmarkt, vrijwilligers en projecten van het ocmw om personeel voor te bereiden en te houden op de arbeidsmarkt.
 
 
Ouders blijven op de hoogte van de activiteiten via www.gimme.eu.