Naar inhoud

klassen - schoolteam - middag - studenten - vrijwilligers

kleuterklassen - leerkrachtenteam - schoolteam - middag - studenten - vrijwilligers


kleuterklassen:
Onze school telt 4 klassen ingedeeld per leeftijdsgroep. Per klasgroep zijn maximum 25 kleuters ingeschreven.
 
leerkrachtenteam:
Team-teaching is de visie binnen de werking van het leerkrachtenteam.
Juf Cecilia, juf Veerle, juf Vera, juf Stefanie, juf Katleen, juf Sabine en juf Els zijn 7 gediplomeerde kleuterleidsters die aangesteld zijn om samen de verantwoordelijkheid te dragen over alle kleuters. In overleg verspreiden zij de aandacht over de 4 klasgroepen.
 
juf Martine, directie en tevens zorgleerkracht, gaat na of de eerstelijnszorg voor de kleuters in de klaspraktijk voldoende aan bod komt. Zo nodig wordt er geïnvesteerd in gesprekken (met leerkracht, ouders en externen), nascholing voor leerkrachten, middelen en extra ondersteuning gegeven. 
Via overleg en duidelijke afspraken creëert het hele leerkrachtenteam een talentvolle klasomgeving waar de kleuters op de eerste plaats komen.
 
schoolteam:
In het schoolteam zit het leerkrachtenteam en onderstaande personen die op hun beurt vast aan de school verbonden zijn.
An, de kinderverzorgster, die elke maandagnamiddag en hele donderdag op school is om een grote steun te zijn bij de verzorging van de jongste kleuters.
Ilse, de administratieve hulp, die de inschrijvingen, aanstellingen van personeel, het contact met de inrichtende macht controleert en in orde maakt. Vernieuwing binnen het onderwijs volgt zij zeer nauwlettend op.
Pascale is een kinderverzorgster die verantwoordelijk is voor de middagopvang. Onder de middag wordt naast de opvang van kleuters die boterhammen blijven eten, warme maaltijd voorzien. Zij werkt samen met Sonja, onze poetsvrouw.
Samen werken zij aan een nette school met oog voor verzorging en hulp bij de basisbehoeften van al onze kleuters. 
  
Studenten, traject via ocmw  en vrijwilligers:
De school staat open voor studenten die stage lopen en vrijwilligers.
In overleg met het ocmw kan jaarlijks een extra personeelslid aangesteld worden om zich voor te bereiden op de de arbeidsmarkt.
 
 
 
Ouders blijven op de hoogte van de activiteiten via www.gimme.eu.