Naar inhoud

Nieuws

 • Zandloper op afspraak Plan hier je bezoek aan het nieuwe gemeentehuis!

  Sinds de verhuis van de Markt naar Rode Heuvel 1 helpen we je op afspraak. Het gebeurt bij de dokter, in het ziekenhuis, in de bank, en voortaan dus ook in het gemeentehuis.

  Heb je een nieuwe identiteitskaart nodig? Wil je een rijbewijs aanvragen? Heb je vragen over je aanvraag voor een vergunning? Maak dan een afspraak! Alleen om bepaalde documenten af te halen, zoals een Kids ID, of voor een eerste bezoek aan het OCMW kan je nog langskomen zonder afspraak.

  Een afspraak maken kan via de Afsprakenlink, via 09 369 00 50, of aan het onthaal in het Gemeentehuis.

  Twijfel je of een afspraak nodig is? Check het via de Afsprakenlink of aan de telefoon.

  Dus: Plan je een bezoek aan het gemeentehuis? Klik dan eerst op de Afsprakenlink. Hier krijg je een overzicht van alles waarvoor je online een afspraak kan maken. Vind je niet wat je zoekt? Bel dan 09 369 00 50.

  - In het afsprakenscherm geef je je naam en contactgegevens in. Deze hebben we nodig om je te kunnen verwittigen als dat nodig is.

  - Je krijgt een overzicht van de eerstvolgende momenten waarop we je kunnen helpen. Duid aan welk moment je verkiest.

  - Je krijgt een bevestiging van je afspraak op je scherm en in je mailbox. Je ziet ook meteen wat je moet meebrengen.

  - Op de dag van je afspraak kom je naar het Gemeentehuis, meld je aan en neem een volgnummer aan de ticketzuil of aan het onthaal. Van zodra het jouw beurt is, verschijnt het nummer van jouw ticket op het scherm. Hier zie je ook meteen in welke ruimte of aan welke balie je afspraak plaatsvindt.

  Voordelen van op afspraak werken:

  - Plan je bezoek in wanneer het voor jou best past

  - Geen lange wachtrij meer

  - Je weet op voorhand wat je moet meebrengen

  - De medewerker is voorbereid op jouw vraag of jouw dossier

  - Gevoelig onderwerp? Hiervoor krijg je een afspraak in de spreekruimte, in plaats van aan de balie.

  Je kan rechtstreeks ook naar de Afsprakenlink gaan: https://afspraken.wetteren.be 


  lees meer
 • werken Cooppallaan: werken Elia lopen vertraging op

  Netbeheerder Elia voert momenteel werken uit aan het hoogspanningsnet in de Cooppallaan. Initieel waren deze werken gepland voor een duur van 5 werkdagen. Door onvoorziene omstandigheden, eerst met de opbouw van het wegdek en later door de weersomstandigheden, hebben deze werken echter heel wat vertraging opgelopen. Het eenrichtingsverkeer in de Cooppallaan blijft hierdoor zeker van kracht tot maandag 26 februari, maar de richting wordt omgedraaid (inrijden vanaf rotonde). Op maandag 19 februari start er ook een proefopstelling in de Stooktestraat waarbij doorgaand verkeer in de Stooktestraat onmogelijk wordt gemaakt. Omdat de werken in de Cooppallaan langer duren dan voorzien, en in combinatie met de proefopstelling in de Stooktestraat, zal de Peperstraat – Peperstraatje tijdelijk terug opengesteld worden voor verkeer, en dit in één richting. Verkeer komende van de Scheldebrug of Kapellendries zal de Cooppallaan kunnen inrijden. Uitrijden gebeurt via de Peperstraat. Deze situatie zal van kracht zijn van maandag 19 februari tot en met maandag 26 februari (onder voorbehoud van de weersomstandigheden).


  lees meer
 • foto (248) - groen Infopunt toerisme verhuist!

  Na de verhuis van de administratieve diensten uit het gemeentehuis naar Rode Heuvel, is het nu de beurt aan de toeristische dienst van Wetteren. Het Infopunt Toerisme verhuist vanuit de locatie naast de kerk naar het oude gemeentehuis. De ingang is langs de Kerkstraat. Wie weten wat er te beleven valt in Wetteren, wordt vanaf maandag 12 februari geholpen in het oude gemeentehuis, waar voordien het onthaal van de gemeente te vinden was.


  lees meer
 • parkeren Nieuwe parkeerfolder
  Bekijk de nieuwe parkeerfolder hier !
  De folder zal binnenkort ook beschikbaar zijn op het gemeentehuis.
  lees meer
 • pijl Verkeerscirculatie Bloemluststraat
  Na enkele maanden proefopstelling, werd op de gemeenteraad van 25 januari 2018 de definitieve verkeerscirculatie voor de omgeving van de Bloemluststraat goedgekeurd.
  Hierbij wordt eenrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers) ingesteld in het deel van de Bloemluststraat tussen de Zuidlaan en de Molenakkerweg. In het deel van de Bloemluststraat tussen de Molenakkerweg en het Molenhoekje is verkeer in beide richtingen mogelijk. En de rijrichting in het Molenhoekje wordt terug ingesteld zodat inrijden mogelijk is via de Zuidlaan.
  lees meer
 • foto Watergewenning: nog plaatsen vrij

  Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de cursus watergewenning voor kleuters die start op zaterdag 10 maart.

  Inschrijven kan via reservaties.wetteren.be   lees meer
 • doos Bij ons is iedereen een Belangrijke Wetteraar!

  Op 31 januari 2018 vertrekken de Wetterse gemeentediensten uit het verouderde en te kleine gemeentehuis op de hoek van de Markt en de Kerkstraat. Vanaf 5 februari kan je terecht in het Gemeentehuis, een nieuw gebouw op Rode Heuvel, tussen kerk en Schelde. Dit is echter meer dan zomaar een verhuis! De verhuis gaat immers gepaard met een heel nieuw soort dienstverlening. Het doel is: tevreden inwoners én tevreden medewerkers, want bij ons is iedereen een Belangrijke Wetteraar!


  lees meer
 • verkeersbord Stooktestraat proefopstelling: geen doorgaand verkeer vanaf 19 februari
  Vanaf maandag 19 februari zal de Stooktestraat niet meer toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. Deze proefopstelling duurt tot aan de zomervakantie. Er geldt ook een stilstaan- en parkeerverbod in de straat.
  Op vandaag staan de schoolbussen van het Scheppersinstituut te wachten op de Cooppallaan. Dit leidt tot verkeershinder en is niet veilig. Na de krokusvakantie start de school met de aanleg van een busparking aan de achterzijde van hun perceel. Leerlingen zullen in de toekomst door de schoolbus afgezet en opgehaald worden langs de Stooktestraat.
  Om een vlotte en veilige doorgang voor de schoolbussen te verzekeren, wordt daarom tussen de krokusvakantie en de zomervakantie een proefopstelling ingevoerd waarbij doorgaand verkeer in de Stooktestraat onmogelijk wordt. Fiets- en bromfietsen kunnen wel nog door.
  lees meer
 • parking Rode Heuvel is een autovrije zone

  Het plein Rode Heuvel, waar het B-Post-kantoor gevestigd is en binnenkort ook het nieuwe gemeentehuis, is een autovrije zone, waar er volop ruimte is voor voetgangers en fietsers. Binnenkort worden de verkeersborden geplaatst die het plein het wettelijke statuut van voetgangersgebied geven. 


  lees meer
 • foto Nieuwe ‘Parking Scheldekaai’: twee uur gratis parkeren

  Aan de Scheldekaai ligt een gloednieuwe parking met 142 publieke plaatsen. De poorten staan open van 7u tot 23u. Inrijden kan je enkel tijdens deze uren, uitrijden kan altijd.
  De parking is betalend tussen 9u en 18u, net zoals het bovengronds parkeren. De eerste twee uur blijven echter steeds gratis. Je kan betalen door een ticketje te nemen of door een dag- of nachtabonnement te kopen.
  Vanuit de parking kan je met de trap of de lift naar Rode Heuvel, naar de Marktdreef of naar de Scheldekaai. Minder goed te been? Neem dan de lift naar Rode Heuvel, dan moet je geen trappen meer nemen tot aan het Gemeentehuis of zelfs tot aan de Markt!


  lees meer
 • 5 BEKENDMAKING PUBLIEKSRAADPLEGING IMPERIAL

  Buurtbewoners van Imperial Chemical Logistics NV (Vantegemstraat 29) krijgen de kans om het nieuwe ontwerp van het bijzonder nood- en interventieplan te raadplegen. Dit plan geeft o.a. meer informatie over risico, alarmeringsprocedures en beschermingsmaatregelen voor de bevolking. Bepaalde gegevens zijn uit het ontwerp van het nood- en interventieplan aan de raadpleging onttrokken.


  lees meer
 • superwetteraar Nieuwe brochure Vakantiekampen en Kinderopvang 2018

  De gemeente Wetteren organiseert in 2018 opnieuw vakantiekampen en kinderopvang voor kleuters en kinderen van het lager onderwijs. Niet enkel sport en spel komen aan bod, ook creatieve en muzikale activiteiten zitten in het pakket. De nieuwe brochure vind je hierbij.

  Inschrijven kan vanaf 15 januari 2018 om 9u. Bij voorkeur online via reservaties.wetteren.be of via het onthaal van de sporthal, Warandelaan 14B (elke weekdag van 9-17u).


  lees meer
 • fiets 13/01: Start weesfietsenactie station Wetteren
  Momenteel is er een nieuwe ‘weesfietsenactie’ aan het station van Wetteren. Alle fietsen in de fietsenstallingen worden dan gelabeld. Weesfietsen zijn fietsen die op openbaar terrein gestald staan en al langere tijd niet meer zijn gebruikt. Op donderdag 22 februari worden de fietsen die blijven staan zijn met label opgehaald. Deze ‘weesfietsen’ worden tijdelijk bijgehouden in het gemeentelijk magazijn (Peperstraat). Werd je fiets meegenomen tijdens de weesfietsenactie? Dan kan je deze ophalen in het gemeentelijk magazijn. Na enkele maanden worden de weesfietsen verkocht door de jeugddienst. Het verwijderen van weesfietsen zorgt voor een nettere stationsomgeving en meer ruimte voor andere fietsen.
  lees meer
 • info RUP BLAUWE PAAL : publieke raadpleging

  Het studiebureau "Omgeving" werd door het gemeentebestuur aangeduid voor de opmaak van het RUP Blauwe Paal. De studie is zover gevorderd dat de startnota en de procesnota voor dit project beschikbaar zijn.
  In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen een publieke raadpleging aan.


  lees meer
 • Jobs in Wetteren Jobs in Wetteren

  Zoek je werk in eigen streek? Kijk dan op jobsinwetteren.be!


  lees meer
 • kat chippen Identificatie en registratie van katten verplicht vanaf 1 november

  Vanaf 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn. Dit betekent dat elke kat dan, voor ze 12 weken oud is en in elk geval voor verhandeling, geïdentificeerd is en geregistreerd moet worden in de centrale databank CatID. Onder verhandelen wordt ook het 'gratis weggeven' verstaan. In dit geval geldt ook de verplichte sterilisatie of castratie.


  lees meer
 • Wegenwerken & Verkeershinder Wegenwerken & Verkeershinder
  Wegenwerken, wielerwedstrijden, kermis... kunnen verkeershinder veroorzaken.

  Hier vind je steeds het meest recente overzicht op kaart.


  lees meer
 • meer nieuws