Naar inhoud

Gemeentebelastingen

Een gemeentebelasting is een heffing die wordt opgelegd door de gemeente aan natuurlijke personen of rechtspersonen die op het grondgebied gevestigd zijn of die belangen hebben op het grondgebied van de gemeente. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te dekken.

De belastingen kunnen onderverdeeld worden in aanvullende en eigen gemeentebelastingen. De aanvullende gemeentebelastingen worden geheven op een hoofdbelasting van een andere overheid.


Aanvullende gemeentebelastingen

- Onroerende voorheffing

- Onroerende voorheffing (vanaf 1 januari 2018)

Contant te betalen gemeentebelasting

- Genealogische en erfrechtelijke opzoekingen

- Kermissen en circussen op openbaar domein 

- Kermissen en circussen op privaat domein

- Marktrechten

- Begravingen, uitstrooiingen en bijzettingen columbarium

- Ontgravingen

- Openen van grafkelders

- Rioolaansluitingen

- Tussenkomst lokale politie

- Opruimen sluikstort

- Opruimen sluikstort (vanaf 1 januari 2018)

- Omgevingsvergunning

Kohierbelastingen

- Algemene gemeentelijke heffing gezinnen en bedrijven

- Activeringsheffing 2013

- Activeringsheffing 2016

- Belasting op wedkantoren

- Belastingsreglement op het ontbreken van autoparkeerplaatsen op eigen terrein

- Gemeenteheffing op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden

- Gemeenteheffing op tweede verblijven

- Gemeentelijke heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen

- Gemeentelijke heffing ter bestrijding van verwaarloosde, ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen

- Reglement gemeentelijke belasting op ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde

woningen

- Gemeentelijk reglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen