Naar inhoud

Raad voor Toerisme en Evenementen

De Raad voor Toerisme & Evenementen is opgericht in 2011. Bedoeling is dat deze raad het gemeentebestuur adviseert, om zo te komen tot een democratisch en coherent beleid op het gebied van toerisme en evenementen.

De Raad voor Toerisme & Evenementen heeft de volgende opdrachten:
1. Uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over aangelegenheden met betrekking tot toerisme en/of evenementen.
2. Bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over toerisme in de gemeente Wetteren. De raad zal het beleid helpen voorbereiden en ondersteunen. De raad is betrokken bij de opmaak van het beleidsplan toerisme (of het deelplan toerisme als onderdeel van het gemeentelijk beleidsplan).
3. Opvolgen van de uitvoering van het beleidsplan toerisme.
4. Informatie-uitwisseling stimuleren tussen actoren actief in het toeristische veld en het gemeentebestuur.
5. Toeristische initiatieven voorstellen in samenwerking met de dienst toerisme & evenementen.
6. Advies geven over de subsidieaanvragen voor toeristische projecten en evenementen.

In maart van het eerste jaar van een legislatuur wordt de raad opnieuw samengesteld.