Naar inhoud

Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (inkomensgrenzen vanaf 1.01.2014)

Een financiële tussenkomst voor mensen met een laag inkomen die verhuizen van een ongezonde naar een gezonde woning.

Informatie en aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de dienst Wonen of bij:
 
Wonen Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
K. Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent,
Tel. 09 276 25 00

De aanvraag dien je aangetekend op te sturen naar Wonen Vlaanderen, ten laatste zes maanden na de huur van de nieuwe woning.


Meer info

www.wonenvlaanderen.be