Naar inhoud

Jeugdverenigingen en jeugdorganisaties

Foto actiedag jeugdverenigingen

In dit deeltje vind je meer informatie over de Wetterse jeugdwerkinitiatieven, in de eerste plaats bedoeld voor ouders, geïnteresseerden, andere verenigingen...

De Wetterse jeugdbewegingen

In Wetteren zijn 8 'klassieke' jeugdverenigingen actief: 3 Chiro-groepen, KLJ en 3 scouts en gidsengroepen en een AKABE-groep (zie hieronder). Al deze groepen hebben een vertegenwoordiger in de jeugdraad. Meer informatie vind je binnenkort op de website van de jeugdraad of op de jeugddienst, Bookmolenstraat 9, 09/369 27 44 of jeugddienst@wetteren.be

De Wetterse jeugdwerkorganisaties

Daarnaast zijn nog verschillende andere verenigingen en organisaties met en voor de jeugd actief in Wetteren, zoals:

De Wetterse jeugdbrandweer, fanfareorkest De Kopernootjes en Circusatelier zijn erkend als jeugdwerkorganisatie. Wil je je eigen vereniging ook laten erkennen als jeugdwerkinitiatief, neem dan contact op met de jeugddienst. Wij helpen je graag verder!

Voor de jeugdafdelingen van de sportverenigingen in Wetteren verwijzen we je door naar de pagina's van de sportdienst.

Particulier jeugdhuis JOC Exixion

Er is in Wetteren één jeugdhuis erkend als particulier jeugdhuis, nl. JOC Exixion, Bookmolenstraat 5. Meer informatie vind je op www.jocexixion.be of op hun facebookpagina.


AKABE Olé Olé

In 2006 is in Wetteren een nieuwe jeugdvereniging van start gegaan: AKABE. Eigen aan deze scoutsgroep is dat hij kinderen met een beperking de kans geeft om te proeven van het jeugdbewegingsleven. AKABE speelt het spel van scouting op maat van kinderen en jongeren met een handicap en gaat uit van de mogelijkheden van elk kind, in plaats van zich te fixeren op de beperkingen. Voor de rest houdt AKABE het vooral jeugdbewegingsminded: grenzen verleggen, ontdekken, durven, niet bang zijn voor een spatje modder, nachtje slapen, weekend en kamp, ... Veel belang wordt ook gehecht aan contact en communicatie met de ouders.

AKABE staat voor Anders KAn BEst en vormt een onderdeel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. AKABE is gegroeid vanuit scouts en gidsen Sint-Jan uit Overschelde en is dan ook een volwaardige tak binnen deze scouts. De AKABE-groep richt zich tot jongeren tussen 10 en 18 jaar met een fysieke of mentale handicap. De vergaderingen vinden elke zondag plaats van 14u tot 17u op het terrein in de Groenstraat. Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de verantwoordelijken van de AKABE-groep; je kan hen steeds bereiken op groepsleiding@scoutssintjan.be.

Financiële ondersteuning

Wie lid wordt van een jeugdvereniging, moet daar uiteraard lidgeld voor betalen (voor de verzekeringen, voor een vieruurtje...). Ook voor sommige activiteiten en voor weekends en kampen wordt een bijdrage gevraagd. Het goede nieuws is dat ouders op twee manieren financiële ondersteuning kunnen krijgen:

  • het fiscaal attest: activiteiten zoals kampen en weekends zijn fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover vind je bij de rubriek 'Fiscaal attest voor Kinderweken speelpleinwerking en jeugdwerk';
  • ondersteuning door mutualiteiten: vrijwel elk ziekenfonds betaalt onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in het kampgeld, sommige ook in het lidgeld. Vraag meer informatie bij je eigen ziekenfolnds.

Wie het financieel moeilijk heeft, kan ook steeds terecht bij de jeugdvereniging zelf. Spreek gerust de leiding aan om samen met hen naar een oplossing te zoeken!