Naar inhoud

Basisonderwijs

De meeste scholen die kleuter- en of lager onderwijs aanbieden, organiseren ook voor- en naschoolse kinderopvang. Voor meer informatie daarover neem je contact op met de school zelf.


Gemeentelijke Kleuterschool
Boomkwekerijstraat 26
9230 Wetteren
Tel. 09 369 53 94
Website: t.kleuterboompje 


Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs
Campus Kompas BS
Noordlaan 10
Tel. 09 365 60 32
Fax 09 365 60 31
bs.wetteren@g-o.be
Website: www.campuskompas.be


Leefschool Eureka
Kapellendries 85
Tel. 09 365 79 13
Fax 09 365 79 10
bs.kalken@g-o.be
Website: www.leefschool-eureka.be


Kleuterschool 't Klimopje
Eeminckstraat 82
Tel. 09 369 18 94
Fax 09 365 60 31
Website: www.campuskompas.be


Basisschool Scheppers
Cooppallaan 128
Tel. 09 369 79 80
Website: www.basisschoolscheppers.be

Basisschool Massemen

Massemsesteenweg 244
Tel. 09 369 82 46
Website: www.schoolmassemen.be


Basisschool Sint-Theresia Overbeke

Kapellewegel 1A
Tel. 09 369 58 64
Website: www.schooloverbeke.be


Gesubsidieerde vrije kleuterschool Ten Ede
DE SPELEWEI
Ten Ede Dorp 14
9230 Wetteren
Website: www.despelewei.be


Lagere school Ten Ede

Edeschoolstraat 4
Tel. 09 252 38 15
e-mail: info@lagereschooltenede.be 
Website: www.lagereschooltenede.be


Basisschool Sint-Gertrudis
F. Leirensstraat 31
Tel. 09-366 15 54
Website: www.gertrudisbasis.be


Basisschool Sint-Jozef

Wegvoeringstraat 59 a
Tel: 09-369 23 91
Surf ook naar: www.sintjozefbasis.be

Het project School in Zicht maakt van de centrumscholen van Wetteren terug echte buurtscholen: scholen voor alle kinderen uit de buurt. Of hun ouders nu autochtoon of allochtoon, hoog- of laagopgeleid, kansarm of kansrijk zijn. Kiezen voor een buurtschool biedt tijdswinst, minder verkeersstress en speelkameraadjes die om de hoek wonen. Maar belangrijker dan het gemak voor de ouders en de nabijheid van vriendjes is de onderwijskwaliteit. Meer info: http://www.schoolinzicht.be/wetteren/infomomenten.html
Grotere kaart weergeven