Naar inhoud

Controle

Door het parkeerbedrijf

De controle op het parkeren hebben we uitbesteed aan Optimal Parking Control, dat hiervoor parkeerwachters inzet. OPC onderhoudt ook de parkeerautomaten en zorgt voor de inning van het parkeergeld.

Ligt er geen geldig parkeerbewijs achter je voorruit, dan neemt de parkeerwachter een foto van je nummerplaat en van het instrumentenbord van je auto. Deze foto’s zullen zo nodig dienen om niet betaalde halve dagbiljetten en retributiebonnen langs juridische weg te innen.


Door de politie

De lokale politie zal toezicht blijven houden op het fout parkeren – parkeren op voetpaden, op fietspaden, dubbel parkeren… – en zo nodig proces verbaal opstellen.