Naar inhoud

Opzoekingen in het archief

Als je opzoekingen wil doen in het archief, dan moet je vooraf toestemming vragen - schriftelijk of via mail - aan het college van burgemeester en schepenen:

College van burgemeester en schepenen
Markt 1
9230 Wetteren
archief@wetteren.be

Je vermeldt in het verzoek je volledige identiteit en voor stamboomonderzoek ook de namen van de families waarover je opzoekingen wilt doen. De dienst Bevolking zal daarna een concrete afspraak maken. Opzoekingen kunnen gedaan op dinsdag na afspraak.

De opzoekingen zijn gratis, voor een kopie van een akte betaal je € 0,50. De medewerkers van het archief doen zelf geen (stamboom)onderzoek.

Digitaal loket