Naar inhoud

Geschiedenis van de bibliotheek

Stempel van de Vlaemsche Taelmin

De geschiedenis van de bibliotheek gaat terug tot het midden van de 19de eeuw. Enkele mensen die tot de lagere burgerij behoorden, stichtten het leeskundig genootschap De Vlaemsche Taelmin. Rond 1860 was er ook een katholieke volksbibliotheek en in 1877 ontstonden de fondsbibliotheken van het Davidsfonds en het Willemsfonds.
Het is wachten tot 1971 op een grote gemeentelijke openbare bibliotheek. Hierna vind je een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de bibliotheek.

1847

stichting leeskundig genootschap De Vlaemsche Taelmin, met een bibliotheek voor de eigen leden. Er bestaat nog een catalogus uit 1855.

1867

stichting Société de Lecture. Had abonnementen op verschillende Franstalige dagbladen (en slechts één Nederlandstalig). Verdween na een paar jaar. Geen gegevens bekend over het boekenbezit.

1877

opening volksbibliotheken van het katholieke Davidsfonds en het liberale Willemsfonds. Deze van het Davidsfonds nam het boekenbezit over van de kosteloze katholieke volksbibliotheek. Via deze volksbibliotheken zijn enkele boeken van de Vlaemsche Taelmin in het bezit gekomen van de gemeentelijke bibliotheek.

1916

stichting volksbibliotheek De Zon door het Comiteit voor Arbeidersopvoeding van de Belgische Werkliedenpartij (socialisten).

1931

stichting van de vrije parochiale bibliotheek Sint-Apollonia in Massemen.

1942

stichting van de vrije parochiale bibliotheek in Westrem. Sluit in 1974.

1965

stichting van de vrije parochiale bibliotheek van Overbeke.

1970

overname door de gemeente van de vrije bibliotheken van het Davidsfonds (katholiek), Willemsfonds (liberaal) en De Zon (socialistisch).

1971

31 mei: eigenlijke start van de gemeentelijke bibliotheek; 3 september: officiële opening.

1974

start uitleningen in de kliniek van het ocwm (toen nog coo); start discotheek (langspeelplaten).

1979

opening uitleenpost op Overschelde (Kapellendries).

1981

opening uitleenpost in Massemen (door overname vrije bibliotheek).

1986

start uitleen cd’s.

1991

start videocollectie.

1992

opening uitleenpost op Overbeke (door overname vrije bibliotheek).

1996

1 maart: verhuis bibliotheek naar nieuwbouw aan de Markt; 8 maart: opening nieuwe bibliotheek ; start cd-romraadpleging; 21 juni: officiële opening nieuwe bibliotheek; 29 juli: start internet.

1997

start uitleen cd-rom’s.

1999

de Wetterse bibliotheek op het Internet.

2003 start uitleen dvd's.

2009 afschaffing leengeld voor dvd's, cd's en cd-roms

2011 start zelfuitleen en betaalautomaat