Naar inhoud

Planologisch attest

Elke onderneming heeft voldoende plaats nodig, plaats om te produceren, te innoveren, te transporteren. Dat kan bijvoorbeeld plaats zijn voor een nieuwe opslaghal, voor kantoorruimtes, voor een parking of voor toegangswegen. Zonder ruimte kan je niet ondernemen, zonder bijkomende ruimte kan je niet uitbreiden of een nieuwe onderneming opstarten. Dat kan een probleem zijn, want Vlaanderen is klein en dichtbevolkt. De overheid streeft er daarom naar dat onze beperkte ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt en dat alle activiteiten (zoals wonen, ondernemen, sporten, …) op die plaatsen komen waar zij het beste renderen. Dat komt ook het bedrijfsleven ten goede. Dit streven van de overheid kan soms botsen met de ambities van bedrijven die bijvoorbeeld zonevreemd zijn of eigenlijk niet mogen uitbreiden op de plek waar ze zitten. In dat geval kan een planologisch attest een uitkomst bieden.


Meer info

over in welke situaties een planologisch attest een uitkomst biedt, de aanvraag, de procedure en de termijnen: www.ruimtelijkeordening.be