Naar inhoud

Aansluiting op het openbare rioleringsstelsel

Indien u een aansluiting wenst op de openbare riolering kan u dit aanvragen bij de diensten van het gemeentehuis. Het aanvraagformulier kan u onderaan downloaden.

Indien u een rioolaansluiting aanvraagt i.k.v. een stedenbouwkundige vergunning, dient het aanvraagformulier aan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning toe te voegen.
Indien de aanvraag niet i.k.v. een stedenbouwkundige vergunning gebeurt, bezorgt u het dossier aan dienst Infrastructuur, Markt 1, 9230 Wetteren.

Het is niet het realiseren van de aansluiting dat je betaalt, maar een belasting op de aansluiting. Dit kost 1000 € per entiteit (excl. btw) en is ten koste van de aanvrager/eigenaar.
Een huis is 1 entiteit, maar een appartementsgebouw heeft meerdere entiteiten. De belasting voor het aansluiten van een appartementsgebouw zal dus hoger zijn dan bij een aansluiting van een woonhuis.

Aquafin is de rioolbeheerder van de gemeente Wetteren. De gemeente voert niet zelf de rioolaansluitingen uit, maar Aquafin heeft hiervoor een aannemer in dienst.

Eer de rioolaansluiting gerealiseerd wordt reken je best 6 tot 8 weken, dus vraag je aansluiting zeker op tijd aan!

Het gemeenteraadsbesluit over de belasting voor het aansluiting van gebouwen op de openbare riolering kan je hier downloaden.

Met uw vragen over rioolaansluitingen kan u steeds terecht bij volgende contactpersoon van Aquafin:

Steven Van Den Bossche
tel.: +32 (0)3/450 45 63
GSM: +32 (0)478/56 02 11
email: s.vandenbossche@aquafin.be