Naar inhoud

Gratis huisvuilzakken

Vanaf 1 januari 1998 wordt jaarlijks gratis 20 stuks (60l) of 40 stuks (30l) restafvalzakken toegekend aan de volgende categorieën van personen en gezinnen, op voorwaarde dat zij op 1 januari van het jaar van de aanvraag in de gemeente ingeschreven zijn:

 • gezinnen met minimum drie kinderen ten laste (een mindervalide kind telt dubbel)
  na voorlegging van een verklaring afgeleverd door het kinderbijslagfonds met vermelding van het aantal kinderen ten laste op 1 januari of een verklaring van de mutualiteit. Je kan het formulier afhalen bij de dienst Onthaal of het hieronder downloaden;

 • gezinnen of alleenstaanden die via het OCMW leefloon ontvangen 
  na voorlegging van een attest afgeleverd door het OCMW met vermelding van uw recht op leefloon;

 • gezinnen of alleenstaanden die via de Rijksdienst voor pensioenen het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen
  na voorlegging van een bankuittreksel of assignatiestrookje van de maand januari met de vermelding van de overschrijving van de tegemoetkoming;

 • gezinnen of alleenstaanden die via de federale Overheidsdienst van Sociale zaken de inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een handicap genieten
  na voorlegging van een attest afgeleverd door de federale overheidsdienst voor Sociale zaken. Dit attest wordt pas in het voorjaar automatisch aan alle gerechtigden bezorgd, het heeft dus geen zin je aan te bieden vooraleer je het betrokken attest hebt ontvangen;

 • personen die gebruik maken van incontinentiemateriaal 
  na voorlegging van een verklaring van de arts.

 • personen die stomapatiënt zijn
  na voorlegging van een verklaring van de arts.

 • personen die aan thuisdialyse doen
  na voorlegging van een verklaring van de arts.

De restafvalzakken kan je vanaf 1 januari afhalen bij de dienst Onthaal, mits voorlegging van het vereiste attest.