Naar inhoud

Erkenningen


Een kind erkennen is een verklaring afleggen waardoor een wettelijke band ontstaat tussen de erkenner en het kind. De erkenning is een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap aan de ambtenaar van de Burgerlijke stand.

De erkenning van een kind kan gebeuren:

  • voor de geboorte (er moet een doktersattest voorgelegd worden waaruit de zwangerschap blijkt);
  • bij de aangifte van de geboorte in de geboorteakte;
  • na de geboorte.

De ambtenaar van de Burgerlijke stand van elke gemeente in België is bevoegd om een erkenning te ontvangen.

Bij een erkenning moet de moeder steeds aanwezig zijn om haar toestemming te geven. Een kind tussen 15 en 18 jaar oud moet samen met de moeder toestemming geven. Vanaf de leeftijd van 18 jaar is enkel de toestemming van het kind vereist.

De wetgeving omtrent erkenning is complex. Meer informatie over eventueel specifieke situaties kan je krijgen bij de dienst Burgerlijke stand.