Naar inhoud

Rijksregisternummer

Het rijksregisternummer is het nummer dat je toegewezen wordt bij inschrijving in het rijksregister. Het staat op de achterzijde van de identiteitskaart en staat ook op de SIS-kaart. Het bestaat uit 11 cijfers en begint met je geboortedatum (jaar–maand–dag).