Naar inhoud

Rijbewijs --> Nationaal rijbewijs

Bankkaartmodel

Rijbewijzen

Op maandag 11 maart 2013 is de gemeente Wetteren gestart met de uitreiking van rijbewijzen in bankkaartmodel.

Het nieuwe rijbewijs zal in eerste instantie uitgereikt worden aan:

 • Inwoners die een nieuw rijbewijs aanvragen;
 • Inwoners die een duplicaat van een rijbewijs nodig hebben na aangifte van verlies of diefstal;
 • Inwoners die op eigen initiatief hun oude rijbewijs willen omruilen voor een rijbewijs in bankkaartmodel.

Voor de internationale rijbewijzen verandert er voorlopig nog niets.

Het nieuwe rijbewijs kost 25 euro, heeft de vorm van een bankkaart en bevat geen chip. 

Let op ! Hou rekening met een levertermijn van 5 werkdagen. 

Opmerking !
De foto en handtekening worden overgenomen van uw elektronische identiteitskaart / verblijfsvergunning.  Indien deze niet meer gelijkend zijn of identiteitskaart / verblijfvergunning ouder dan 1 jaar of u niet in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart / verblijfsvergunning,  zal u een foto moeten meebrengen (deze krijgt u terug bij de afhaling van het rijbewijs). 

Rijbewijzen uit een EEG-land

Een rijbewijs uit een EEG-land mag, maar moet niet onmiddellijk omgeruild worden.

 • Rijbewijzen zonder administratieve geldigheidsdatum moeten ten laatste 2 jaar na inschrijving in België omgewisseld worden
 • Rijbewijzen met administratieve datum dienen omgewisseld te worden voor het einde van de administratieve geldigheidsdatum

Je dient het wel altijd te laten registreren bij inschrijving in een Belgische gemeente.

Als het rijbewijs geldig is voor categorie C en D, neem dan contact met de dienst Bevolking, dit wegens de beperkte geldigheidsduur.

Meebrengen voor registratie:

 • origineel vreemd rijbewijs
 • vertaling indien het rijbewijs opgemaakt is in een andere taal dan Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling dient te gebeuren door een beëdigd vertaler)

Rijbewijs uit een niet-EEG-land

Zolang je als vreemdeling niet voldoet aan de algemene voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, mag je rijden met het vreemde rijbewijs. Zodra je wel aan de voorwaarden voldoet, mag je alleen nog rijden met een Belgisch rijbewijs.

 • Erkende vreemde rijbewijzen

  Moeten gecontroleerd worden op hun echtheid. Breng hiervoor mee:
  • het vreemd rijbewijs
  • vertaling indien het rijbewijs opgemaakt is een andere taal dan Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling dient te gebeuren door een beëdigd vertaler)
 • Niet-erkende vreemde rijbewijzen

  Kunnen niet omgeruild worden, maar als ze in het buitenland rechtsgeldig zijn afgeleverd, dan kan je vrijstelling van scholing bekomen. Je moet wel theoretische en praktische examens afleggen.

Let op !: in het gemeentehuis staat geen pasfoto-automaat! Breng dus je eigen pasfoto mee.