Naar inhoud
Gemeente Wetteren
 •   
 • Sitemap
 • Home
 • Terug
 • Print
 • Home
 • BEVOLKING
 • Uittreksels uit het strafregister (getuigschrift van goed zedelijk gedrag)

Uittreksels uit het strafregister (getuigschrift van goed zedelijk gedrag)

Wat is een uittreksel uit het strafregister?

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van je persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus het eventuele strafrechterlijke verleden.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

 • als inwoner van Wetteren kan je voor jezelf, of je nu Belg bent of vreemdeling, een uittreksel uit het strafregister aanvragen;
 • het uittreksel kan eveneens aangevraagd worden voor een overleden persoon door iedere rechthebbende;
   

Uitzonderingen : Volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel uit het strafregister aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

 • particulieren wanneer het uittreksel dient voor gebruik in het buitenland in kader van een visumaanvraag
 • rechtspersonen : vennootschappen, vzw's, ....
 • buitenlanders voor de periode van verblijf in België
 • bijzondere gevallen (bv. diplomaten,...)

Voor verdere info : FOD Justitie

Welke gegevens hebben wij nodig om een uittreksel te kunnen afleveren?

 • naam + voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer
 • model : 595 Sv.,596.1 Sv of 596.2 Sv
 • activiteit / doel van aanvraag: bijv. sollicitatie als bewakingsagent, schietclub, aanvraag wapenvergunning, registratie als ondernemer, deelname ingangsexamen, huurcontract…
 • telefoon of mailadres (voor het geval verdere vragen of informatie nodig zijn) 

Welk model?

Er bestaan drie modellen uittreksels uit het strafregister. De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit is bepalend voor het model datje nodig hebt.

 • Art. 595 Sv(vroeger model 1) : bestemd voor alle andere activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld;
 • Art. 596.1 Sv : bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden bij wets- of verordeningsbepalingen zijn gereglementeerd. (zie downloads voor een voorlopige opsomming van de specifieke activiteiten);
 • Art. 596.2 Sv (vroeger model 2) : bestemd voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-, medische en sociale begeleiding, jeugdbijstand, kinderbescherming, animatie of omkadering van minderjarigen.

Opgelet ! Sedert maart 2016 leveren we geen uittreksels meer af bestemd voor FOD Defensie aangezien zij rechtstreeks toegang hebben tot het Centraal Strafregister.

Wachttijd?

Een uittreksel 595 Sv en 596.1 Sv leveren we onmiddellijk af, tenzij bij twijfel - een nazicht van het dossier is dan vereist - of eventueel bij afwezigheid van de burgemeester.
Een uittreksel 596.2 Sv is onderworpen aan een onderzoek bij de lokale politiedienst. Wachttermijn bedraagt 1 à 2 weken.

 

Waar moet het uittreksel worden aangevraagd ?

Voor de aanvraag van een uittreksel uit het strafregister kan je terecht bij:

 • de dienst Burgerzaken
 • via digitaal loket (zie link onderaan)
 • telefonisch: 09 369 00 50

Uittreksels die bestemd zijn voor het buitenland moeten getekend worden door de burgemeester zelf.

 

Welke kosten zijn eraan verbonden?

 

Sinds 1 oktober 2007 is het uittreksel uit het strafregister gratis geworden.

 

Waar afhalen ?

Een uittreksel uit het strafregister kan bij de dienst Burgerzaken (loket 1-4) afgehaald worden of wordt opgestuurd per post naar uw officieel gekend domicilieadres.

Indien je echt in de onmogelijkheid verkeert om het uittreksel zal af te halen - omwille van ziekte, gebrekkigheid of afwezigheid - dan kan je een volmacht + kopie van je identiteitskaart meegeven aan de persoon die je machtigt om in jouw plaats het uittreksel af te halen.

 


Digitaal loket