Naar inhoud

Rookwetgeving

rookverbod

Vanaf 1 juli 2011 is er een algemeen rookverbod in alle horecazaken van toepassing. De wetgeving voor drankgelegenheden wordt hierdoor dezelfde als voor eetgelegenheden.

Concreet is het rookverbod vanaf 1 juli 2011 ook van toepassing in cafés, bars, discotheken, waterpijpbars, privéclubs en discotheken. Aan de ingang van uw zaal en binnen moeten rookverbodtekens duidelijk zichtbaar zijn. Alle elementen die het roken kunnen aanmoedigen (zoals tabaksreclame, asbakken...) zijn verboden. Een tabaksautomaat blijft toegestaan onder dezelfde voorwaarden als voordien. Dit houdt onder andere in dat de automaat vergrendeld moet zijn om de verkoop van tabaksproducten aan min-zestienjarigen te vermijden.

Rookkamer.
Er mag wel nog gerookt worden in een rookkamer. Een uitbater die een rookkamer wil installeren moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het moet gaan om een afgesloten ruimte met wanden en plafond waarvan de deur gesloten is;
  • De rookkamer mag maximum  25% van de totale oppervlakte van de zaak in beslag nemen;
  • Er moet een rookafzuigsysteem geïnstalleerd zijn (minimaal debiet: oppervlakte rookkamer x 15m³/u);
  • Er mag geen drank of voedsel worden geserveerd in de rookkamer. De klant mag wel zijn drank meenemen. Het personeel mag enkel binnen om bijvoorbeeld op te ruimen;
  • Deze ruimte is alleen bedoeld voor het roken. Andere zaken die de klant kunnen aantrekken zoals verdeelautomaten, bingo's, ...zijn verboden;
  • De rookkamer mag geen doorgangszone zijn naar een andere ruimte of de toiletten. Alles moet in het werk gesteld worden om de ongemakken voor niet-rokers te beperken.

Terras.
Er kan gerookt worden op het terras van uw zaak op voorwaarde dat ten minste één kant volledig open is. Enkel vensters openen van een gesloten ruimte volstaat dus niet. Er mag vanzelfsprekend niet gerookt worden op een terras in een grotere gesloten ruimte zoals bijvoorbeeld een winkelcentrum.

Meer info?
www.roken-horeca.be
www.health.belgium.be

Algemene vragen rond het rookverbod: 02 524 97 97 of roken-horeca@health.fgov.be
Vragen over controles: 02 524 74 50 of apf.inspection@health.fgov.be