Naar inhoud
Gemeente Wetteren
 •   
 • Sitemap
 • Home
 • Terug
 • Print

Aanleg van een oprit en/of hoofdtoegang tot de woning

De gemeente Wetteren beschikt over een voetpadenplan. In dit voetpadenplan wordt bepaald welke straten de gemeente van een voetpad wil voorzien. Een voetpad wordt namelijk aangelegd voor alle voetgangers en niet alleen voor de aanpalende eigenaars.
Op locaties waar geen voetpad wordt voorzien (hoofdzakelijk buiten bebouwde kom) hebben de aangelanden recht op een oprit en/of hoofdtoegangsweg tot de woning (gedeelte op openbaar domein).
De aanleg van deze oprit en/of hoofdtoegang kan worden aangevraagd aan het gemeentebestuur en gebeurt in opdracht van de gemeente.

Regelgeving:

 • toegang tot private woningen en gebouwen met beperkte verkeersgenererende functies:
  • één oprit van max. 4,5m breed
  • één hoofdtoegang van max. 1,2m breed.
  • Bij minder dan 1m ruimte tussen oprit en hoofdtoegang op openbaar domein, dient toegang genomen te worden via de oprit.
 • Toegang tot bedrijven en gebouwen met sterk verkeersgenererende functies en/of functies waarmee levering vrachtwagens of grote bestelwagens gepaard gaat:
  • een oprit van max. 7m breed
  • indien overwelving nodig is, geldt de toegelaten breedte uit de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor overwelvingen
 • toegang tot landbouwgronden:
  • een oprit van max. 7m breed
  • indien overwelving nodig is, geldt de toegelaten breedte uit de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor overwelvingen

Afwijkingen hierop zijn mogelijk mits grondige motivatie. Deze worden beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen.

kostprijs:

 • oprit van 4,5 lopende meter: € 450
 • oprit van 7 lopende meter: € 700
 • hoofdtoegang van 1,2 lopende meter: € 120

Voor toegelaten afwijkingen wordt per bijkomende begonnen lopende meter € 100 extra aangerekend.


Indien een overtreding wordt vastgesteld wordt sowieso een boete aangerekend van € 250. Extra kosten voor het uitvoeren van aanpassingen zullen ook worden aangerekend.

Het gemeenteraadsbesluit kan je hier raadplegen.