Naar inhoud

Compostkoffer

Inhoud compostkoffer

Duik samen de compostkoffer in! Je vindt er heel wat informatie rond composteren én materiaal om in de klas of met je vereniging aan de slag te gaan (loeppotjes, zeven, determineerkaarten…).

De compostkoffer wordt gratis uitgeleend voor educatieve doelstellingen. Contacteer hiervoor de intercommunale Verko uitleendienst educatief materiaal of de dienst Woon en Leef (09 369 00 50). Vergeet niet de periode te vermelden waarvoor je de koffer wenst te lenen.

Wat vind je in de compostkoffer?

  • dia's over thuiscompostering;
  • diverse video's;
  • voordrachten op slides;
  • map 'Composteren voor kinderen' van Ovam;
  • spel (Nationale plantentuin van Meise) voor kinderen;
  • praktijkmateriaal zoals loeppotjes,thermometer, handzeefje, perspotje, ...;
  • Vlaco posters over thuiscomposteren;
  • documentatiemateriaal en achtergrondinformatie.