Naar inhoud

Verloren gelopen honden

Hond verloren?

Ronddwalende honden worden door de lokale politie in bewaring genomen. Als de eigenaar gekend is, zal die zo vlug mogelijk gevraagd worden om de hond af te halen. Als de hond niet afgehaald wordt binnen een termijn van 24 uur, dan zal hij overgebracht worden naar het erkend dierenasiel waarmee de gemeente samenwerkt, 
de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming vzw, Paul Bergmansdreef 2 te 9000 Gent (tel. 09 222 53 03, e-mail: info@dierenasielgent.be).

Bent u uw hond verloren bel dan eerst naar de politie (09 396 00 25) en informeer daarna bij het hierboven vermelde asiel.

Identificeren, registreren en paspoort verplicht. Zo kunnen hond en baas snel weer herenigd worden

Honden moeten verplicht geïdentificeerd en geregistreerd worden voor de leeftijd van 8 weken.

  • identificatie of chippen is het inplanten van een microchip met uniek nummer bij de hond;

  • registratie is het  opnemen van de gegevens van de chip, de hond en van de verantwoordelijke in de databank DogID. Een correctie van de gegevens moet gebeuren telkens wanneer er gegevens veranderen (adres, eigenaar, telefoonnummer,...)

    !!!!!! Enkel de dierenarts kan identificeren en registreren. Een correctie kan je zelf doorgeven bij DogID.

  • je hond moet ook een paspoort hebben. Het paspoortnummer moet overeenkomen met het uniek nummer van de chip.

Elke microchip draagt een uniek nummer dat bestaat uit 15 cijfers. Dit nummer kan afgelezen worden met een chiplezer. Voor het uitlezen van een chip kan je terecht bij de lokale politie, de technische dienst van de gemeente en alle dierenartsen.
Op de website van de databank DogID kan je vervolgens de verantwoordelijke opzoeken die gelinkt is aan de chip (bij rubriek "verantwoordelijke zoeken").

Registratie en paspoort zijn geen bewijs van eigendom. Bij betwisting zoals bij echtscheiding, moet je je wenden tot de vrederechter.

meer info: Departement Omgeving, dienst Dierenwelzijn
www.omgevingvlaanderen.be/dierenwelzijn