Naar inhoud

Gasflessen

Lege of niet meer gebruikte gasflessen, al dan niet van recente datum, mogen om veiligheidsredenen  niet aangeboden worden op het containerpark.

Met lege butaan- en propaangasflessen kan je terecht bij meer dan 300 verdelers/verkooppunten, verspreid over heel Vlaanderen. De verdelers aanvaarden alle merken zonder dat er een aankoopverplichting van een nieuwe gasfles tegenover staat.

De lege flessen worden na inlevering gecontroleerd, opnieuw gevuld met gas en op de markt gebracht. Wanneer ze niet langer herbruikbaar zijn, worden ze gerecycleerd.

Een lijst  van de verkooppunten vind je op www.febupro.be

Opgelet

Flessen voor industriële gassen, campinggasflesjes of reservoirs voor lpg-wagens vallen niet onder deze regeling!
Het statiegeld dat voor sommige van de flessen betaald is, kan wel enkel geïnd worden bij de verdeler waar de fles is aangekocht of, als je nog een betalingsbewijs kan voorleggen, bij een verdeler van hetzelfde merk.