Naar inhoud

Afval verbranden

Nog steeds stoken heel wat mensen hun afval zelf op, bijvoorbeeld in een ton in de tuin. Nochtans is dit ten strengste verboden. Logisch want de stoffen die vrijkomen zijn erg schadelijk voor de gezondheid. Weet je dat 25% van de totale dioxine-emissie in Vlaanderen afkomstig is van het verbranden in tonnetjes en van open vuren! Bovendien zadel je je buren op met ernstige geur- en rookhinder.

Door de ongecontroleerde verbranding van afvalstoffen bij te lage temperatuur komen giftige gassen en zware metalen zoals kwik, cadmium en lood vrij. Ze ontstaan bij het verbranden van plastics, maar ook bij de verbranding van zogezegd onschadelijke stoffen papier en groenafval.

Verder kan de verbranding op privaat domein makkelijk aanleiding geven tot een ongecontroleerde brandhaard. Eén moment van onoplettendheid is voldoende.

En je hoeft helemaal niet je afval te verbranden! Er zijn voldoende alternatieven. Voorkom afval: kies voor herbruikbare verpakkingen, kleef een antireclamesticker op je brievenbus, kies voor retourflessen, …. Sorteer afval, ga naar het containerpark, composteer, versnipper houtafval en gebruik het als bodembedekker, ….

OPGELET: Ook het verbranden in open lucht van plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van de tuin of van eigen landbouwkundige werkzaamheden is verboden.

Uitzonderingen op dit verbod:

  • bij folkloristische evenementen: verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur (kampvuur) en van onversierde kerstbomen, mits toelating van de burgemeester;
  • verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een barbecuetoestel of voor het gebruik van een sfeerverwarmer.

Bij overtreding wordt proces-verbaal opgesteld door de politie. In gevallen van sluikverbranding bel de lokale politie (tel. 09 369 00 25).

Ga dus verstandig om met uw afval. Voor jezelf, je buren en het milieu.