Naar inhoud

Wettelijke samenwoonst

Sedert 1 januari 2000 hebben samenwonenden, ongeacht hun geslacht of verwantschap, de mogelijkheid een officieel karakter te geven aan hun vorm van samenwonen waardoor zij een bepaalde juridische zekerheid bekomen, vergelijkbaar met deze van gehuwden.


Voorwaarden


De verklaring tot wettelijke samenwoning kan je afleggen indien je 18 jaar oud bent, rechtsbekwaam bent en niet door een huwelijk of een andere verklaring tot wettelijke samenwoning gebonden bent.

Hoe?

De ondertekende verklaring, eventueel samen met een attest van de notariële overeenkomst die de rechten en plichten van beide partijen regelt, wordt tegen ontvangstbewijs afgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze laatste onderzoekt of partijen voldoen aan de voormelde voorwaarden en in bevestigend geval maakt hij melding van de verklaring in het bevolkingsregister.

Informeer je

Alvorens een verklaring tot samenwonen af te leggen, raden wij aan je grondig te laten informeren over de juridische gevolgen. Dit advies kan je gratis inwinnen bij een notaris naar keuze.

Beëindiging

De wettelijke samenwoonst wordt beëindigd:
  • bij het overlijden van één van de partners,
  • bij het huwen van één van de partners,
  • door een eenzijdige schriftelijke verklaring van één van de partners, afgelegd voor de afdeling Bevolking van zijn/haar woonplaats,
  • door een schriftelijke verklaring van beide partners samen, afgelegd voor de ambtenaar van de afdeling Bevolking van de woonplaats van één van de partners.

Bij een eenzijdige verklaring zal de ambtenaar van de afdeling Bevolking, dienst Burgerzaken de beëindiging van de samenwoonst binnen de 8 dagen bij deurwaardersexploot laten betekenen aan de andere partij. De kosten van deze betekening moeten vooraf betaald worden door de partner die de verklaring aflegt.