Naar inhoud

Samenwerking met scholen

Een groot deel van de gebruikers van de bibliotheek gaat nog naar school. 80 % van de Wetterse jongeren tussen 6 en 17 jaar (lagere school en secundair onderwijs) is lid van de bibliotheek. Wij doen dan ook meer dan ons best om het hen én de onderwijsinstellingen naar hun zin te maken.

Klassikale uitleningen

De leerlingen van de basisscholen van het centrum, van Massemen en van de wijken Overschelde, Overbeke en Kwatrecht komen regelmatig naar de bibliotheek aan de Markt of naar de uitleenposten in Massemen en Overbeke om in klasverband boeken te lenen.

Rondleidingen

We moedigen de leerkrachten aan met de klas naar de bibliotheek te komen, niet alleen om boeken te lenen, maar ook om meer te leren over de werking van de bibliotheek. Dit kan aan de hand van een digitale rondleiding in de bibliotheek.  

Boekenpakkettten

Op aanvraag van de leerkracht kunnen we boekenpakketten rond een bepaald thema maken.

Voorleesactiviteiten

Ook peuters en kleuters komen naar de bibliotheek. We verwennen hen en lezen een verhaal voor. We maken met hen een wandeling door heel de bibliotheek en laten hen kijken en zoeken in de kleuter- en prentenboeken.

Faciliteiten voor leerkrachten

Leerkrachten kunnen een lenerspasje krijgen voor hun klas. Zij kunnen dan zelf materialen uitzoeken - niet alleen boeken, maar ook cd's en dvd's - om in de klas te gebruiken. Met zo'n pasje kunnen ze meer materialen uitlenen en ze bovendien langer houden. Ook studenten lerarenopleiding kunnen van deze service gebruik maken.

We stellen voor de leerkrachten ook graag leeslijsten samen, zodat de leerlingen de recentste boeken voor hun leeftijd kunnen lezen.

Jeugdauteurs

Via de bibliotheek kunnen de scholen een jeugdauteur uitnodigen. Wij nemen contact met de auteur, leggen een datum vast en zorgen voor de betaling van het honorarium. We nodigen ook zelf auteurs uit om in de bibliotheek te komen vertellen over hun werk, bijvoorbeeld ter gelegenheid van de jeugdboekenweek.

Speciale activiteiten

De klassen krijgen elk jaar de kans mee te doen aan de (nationaal georganiseerde) jeugdboekenweek.

Thuis in boekjes

De bibliotheek wil verhalen en boeken thuis brengen bij kinderen met taalachterstand. Vrijwilligers lezen zo’n 5 tot 10 keer een half uurtje voor aan een kind uit de 3de kleuterklas, telkens in hetzelfde gezin. We nodigen de klas waarin de kleuters zitten en hun ouders ook uit om naar een voorleesactiviteit in de bibliotheek te komen. Thuis in boekjes loopt momenteel in drie scholen.

NT2

Voor studenten NT2 organiseren we een boeiende, gezellige en leerrijke wandeling door de bibliotheek. Het Taalpunt wordt voorgesteld, de zelfuitleen wordt uitgelegd ...

Contact nemen met de bibliotheek

Schooldirecties en leerkrachten kunnen contact opnemen met de bibliotheek op het nummer 09 369 26 78 of mailen naar bibliotheek@wetteren.be.