Naar inhoud

Nieuws

Evaluatie verkeersmaatregelen werken Kapellendries

werken

Voor de aanleg van het pleintje ter hoogte van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug, wordt een deel van de rijbaan op Kapellendries ingenomen. Kapellendries is een van de drukste verkeersaders in Wetteren. Op deze locatie  werken uitvoeren, heeft een zeer grote impact op het verkeer, ongeacht welke tijdelijke verkeersmaatregelen er genomen worden. De huidige omleiding is niet ideaal noch voor het woon- werk verkeer, noch voor bussen van De Lijn en voor de hulpdiensten. Ook zij moeten de omleiding volgen, waardoor hun dienstverlening soms levensbelangrijke vertraging oploopt. Het college van burgemeester en schepenen evalueerde, samen met de lokale politie, de verkeerssituatie naar aanleiding van deze omleiding grondig en besliste om, in het algemeen belang, de Vennestraat tijdelijk open te stellen in één richting. De richting van de omleiding blijft echter behouden, namelijk in wijzerzin Kapellendries – Cooppallaan – Damstraat – Zavelstraat – Laarnesteenweg.

We krijgen heel wat vragen waarom deze omleiding niet in omgekeerde richting is. Een omleiding in tegenwijzerzin, zal knelpunten verschuiven. Bovendien is het met signalisatie niet eenvoudig om verkeer komende van Laarne, Kalken en Overschelde via de Zavelstraat om te leiden. Het risico op gevaarlijke keerbewegingen op Kapellendries wordt dan te groot.

Deze maatregel gaat in vanaf maandag 8 oktober.

 

Hier een opsomming van de verkeersmaatregelen:

 • Het verkeer kan de Vennestraat enkel inrijden via de Cooppallaan, uitrijden is enkel mogelijk via de Laarnesteenweg.
 • Ook bussen van De Lijn, brandweer, politie, en diensten voor huisvuilophaling mogen door de Vennestraat rijden. Het verbod op doorgaand verkeer wordt tijdelijk opgeheven. Vrachtverkeer door de Vennestraat is evenwel ten strengste verboden, zij dienen de omleiding via de Zavelstraat te volgen.
 • Fietsers mogen in de Vennestraat in twee richtingen rijden. Voor de veiligheid van de vele fietsers van en naar de school Scheppers, wordt aanbevolen om zoveel mogelijk via de Stooktestraat te fietsen.
 • Het eenrichtingsverkeer in de Vennestraat is enkel van kracht tijdens de resterende duur van de omleiding en met een snelheidsbeperking tot 30 km/uur gezien de schoolomgeving. Als de weersomstandigheden meevallen, zijn de werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug midden november 2018 beëindigd.
 • Kapellendries wordt éénrichting, tussen de Tragelweg en de rotonde aan Nieuwe Brug, richting rotonde.
 • Tussen het Molenstraatje en de Tragelweg blijft Kapellendries bereikbaar in twee richtingen voor plaatselijk verkeer.
 • Alle verkeer komende van Wetteren Ten Ede richting Wetteren Overschelde/Laarne/Kalken wordt omgeleid via Damstraat, Zavelstraat en Laarnesteenweg.
 • In de volledige Zavelstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, verkeer kan enkel rijden in de richting van de Laarnesteenweg. De Zavelstraat inrijden vanop de Laarnesteenweg is niet mogelijk.
 • Alle verkeer komende van Laarne richting Wetteren Ten Ede of het bedrijventerrein Stookte wordt omgeleid via Kapellendries en Cooppallaan.
 • Fietsers kunnen op Kapellendries en Zavelstraat in twee richtingen blijven rijden.
 • De nieuwe fiets- en voetgangersbrug blijft tijdens de werken vanuit alle richtingen bereikbaar voor fietsers.
 • Het tankstation en de carwash op Nieuwe Brug zal toegankelijk zijn vanop de rotonde. Vanop de rotonde blijft het onmogelijk om richting Overschelde te rijden.


Hier vindt u een plan met de tijdelijke verkeerssituatie.


Door deze ingrijpende werken wordt ook de dienstverlening van De Lijn op lijn 34 en lijn 37 aangepast vanaf 20 september 2018.

Buslijn 34:
> Laarne - Wetteren: normale reisweg
> Wetteren - Laarne: omleiding via Cooppallaan, Damstraat en Zavelstraat
Afgeschafte haltes richting Laarne: Oude Brug, Kapellendries, Veldstraat en Kerkwegel

Buslijn 37:
> Kalken - Wetteren: normale reisweg
> Wetteren - Kalken: omleiding via Cooppallaan, Vennestraat en Tramdreef
Afgeschafte haltes richting Kalken: Oude Brug en Kapellendries
Tijdelijke halte in de Tramdreef

Belbus 130:
> Richting Wetteren: normale reisweg
> Richting Laarne/Kalken: de belbus volgt de omleiding
Afgeschafte haltes richting Laarne/Kalken: Oude Brug en KapellendriesDe afvalophaling gaat door zoals gewoonlijk. We raden u wel aan om uw afval gedurende deze periode buiten te zetten de avond voor de afvalophaling (vanaf 18 uur) en niet te wachten tot de dag zelf. Zo bent u zeker dat uw afval wordt opgehaald.

 

Datum van het bericht: 05-10-2018