Naar inhoud

STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING

De dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening houdt zich bezig met het vergunningenbeleid en het verder uitwerken en opvolgen van de ruimtelijke beleidsvisie op de gemeente Wetteren.
Je kan hier ook terecht voor alle informatie over bouwen en verbouwen. Je bespreekt best vooraf je bouwplannen met de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Je kan op deze dienst ook de nodige vergunningen aanvragen.

U kan bij deze dienst terecht voor o.a.:

  • alle bouwaanvragen
  • de aanvragen voor het verbouwen, herbouwen of afbreken van bestaande gebouwen
  • de aanvragen voor bestemmingswijzigingen van gebouwen
  • de aanvragen voor reliëfwijzigingen
  • het afleveren van stedenbouwkundige attesten
  • verkavelingsaanvragen
  • inzage in allerlei plannen (gewestplan, BPA's, RUP's, stedenbouwkundige vergunningen, ...)
  • splitsingen van kadastrale percelen
  • behandelen van klachten i.v.m. stedenbouw en ruimtelijke ordening
  • ...


Maak bij voorkeur een afspraak, zo ben je er zeker van dat de stedenbouwkundig ambtenaar de nodige tijd kan voorzien om je dossier/vraag te behandelen.