Naar inhoud

DIENST SECRETARIAAT EN ALGEMENE ZAKEN

De dienst Secretariaat en algemene zaken bereidt de vergaderingen voor van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad en stelt het verslag op van het college van burgemeester en schepenen. De organisatie van feestelijkheden - bruiloften, huldigingen, plechtigheden, recepties - berust eveneens bij de dienst Secretariaat en algemene zaken.