Naar inhoud

Raad van beheer gemeentelijke culturele infrastructuur

De raad van beheer staat de inrichtende overheid bij in het beheer van de gemeentelijke uitleendienst en de gemeentelijke culturele infrastructuur. Het gaat meer bepaald om het beheer van theaterzaal Nova, cultuurcomplex De Poort, de gemeentelijke feestzaal en de buurthuizen van Wetteren-ten-Ede en Westrem. De raad van beheer is ook bevoegd voor het opstellen en de inhoud van de programmering van cultuurcentrum Nova.

De raad van beheer telt max. 18 stemgerechtigde leden. Zes leden vertegenwoordigen de politieke fracties in de gemeenteraad. De verdeling gebeurt via het systeem Dhondt met voorafname. Zes leden zijn afgevaardigd via de gemeentelijke adviesorganen. Zes bestuursleden zetelen als gecoöpteerden. De schepen van cultuur en de cultuurfunctionaris-directeur van cultuurcentrum Nova zijn waarnemende leden.