Naar inhoud

Bekendmakingen / Openbare onderzoeken

Bij sommige vergunningsaanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit betekent dat belanghebbenden het aanvraagdossier kunnen inkijken en opmerkingen en/of bezwaren over het dossier kunnen indienen. De beslissing over de aanvraag wordt ook bekendgemaakt. Burgers die niet akkoord gaan met deze beslissing kunnen een beroep hiertegen indienen.

De volgende dossiers liggen momenteel ter inzage bij het team vergunningen: