Naar inhoud

Detailhandel

detailhandel

Situering

Omdat de retailwereld de laatste jaren onderhevig is aan grote wijzigingen keurde de gemeenteraad in oktober 2013 een nieuw detailhandelsbeleid voor Wetteren goed. Met dit nieuw beleid wil het bestuur de kleinstedelijke verzorgingsfunctie van de gemeente verder versterken. In het bijzonder moet werk gemaakt worden van een versterking van de Wetterse handelskern.  We willen een veelzijdig en aantrekkelijk winkelaanbod waar de klant terecht kan voor zijn aankopen zonder geconfronteerd te worden met de problematiek van grote steden.  In de beleidsvisie wordt een nieuw en meer compact kernwinkelgebied afgebakend. In dit beperkt gebied is het de bedoeling om op basis van verschillende krachtlijnen een versterking van de kern te realiseren.
De krachtlijnen voor de versterking van het kernwinkelgebied zijn:

  • de ruimtelijke structuur aanpakken;
  • het aanbod in kwantitatieve en kwalitatieve zin versterken;
  • het voorzieningenniveau versterken;
  • de winkelbeleving verhogen
  • de bereikbaarheid verhogen;
  • versterkende marketing en communicatie opzetten;