Naar inhoud

Raad voor lokale economie

De raad voor lokale economie is een gemeentelijk adviesorgaan ter bevordering van een democratisch en coherent beleid op vlak van lokale economie (waaronder industrie, handel, horeca, land- en tuinbouw).

De raad adviseert het gemeentebestuur bij het gemeentelijk beleid dat betrekking heeft op de lokale economie. Zo adviseert de raad bij aanvragen tot het bekomen van een socio-economische vergunning voor handelsvestigingen of subsidieaanvragen voor projecten ter verbetering en promotie van de lokale economie. Verder kan de raad ook initiatieven nemen ter verbetering en promotie van de lokale economie in het algemeen en van het kernwinkelgebied in het bijzonder. De raad verstrekt de adviezen op eigen initiatief, op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de schepen bevoegd voor lokale economie. De verstrekte adviezen zijn niet bindend voor het gemeentebestuur.

De raad telt minimum 9 en maximum 11 leden die stemrecht hebben. Verder wordt de raad uitgebreid met:

  • een vertegenwoordiger van de GECORO
  • een vertegenwoordiger van de mobiliteitsraad
  • een vertegenwoordiger van de raad voor toerisme en evenementen
  • de schepen voor lokale economie
  • de voorzitter van de gemeenteraadscommissie voor lokale economie
  • ambtenaar voor lokale economie.

Deze toegevoegde leden hebben geen stemrecht.