Naar inhoud

Informatie aan de burger

Het gemeentebestuur informeert de inwoners van Wetteren over het beleid en de dienstverlening via zo veel mogelijk kanalen:

  • Kijk op Wetteren, Nieuwsbrief en Wegwijsdocument,
  • telefonisch,
  • aan het loket,
  • bewonersbrieven,
  • folders en brochures van de verschillende diensten
  • informatie- en inspraakvergaderingen
  • persberichten
  • ontvangst nieuwe inwoners
  • gemeentelijke website...