Naar inhoud

Raad voor Cultuur

Raad voor cultuur De raad voor cultuur is hét cultureel adviesorgaan, bestaande uit een algemene vergadering die uit haar midden een bestuur van maximum 15 leden kiest. Een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en ‘gewone’ leden maken er deel van uit. Het bestuur vergadert in principe maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden. Op de agenda staan diverse culturele onderwerpen, waaronder b.v. advisering omtrent projectsubsidieaanvragen.

Daarnaast is de raad voor cultuur zelf vertegenwoordigd in een aantal organen zoals de raad van beheer van de bibliotheek, de raad van beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur, de gemeenteraadscommissie cultuur…

Tijdens de installatievergadering in mei 2013 werd het nieuwe bestuur verkozen. Afgevaardigden van socio-culturele verenigingen maken er deel van uit. Individuele personen, die in Wetteren wonen, konden zich eveneens als deskundige kandidaat stellen. 

Sinds januari 2016 is Christiane Van Impe voorzitter en Marc Herrebaut ondervoorzitter. Niek Doyen is penningmeester. Daarnaast zijn er 13 bestuursleden. De schepen wordt als waarnemer op de vergaderingen uitgenodigd en de coördinator lokaal cultuurbeleid en toerisme verzorgt het secretariaat.

Samenstelling dagelijks bestuur raad voor cultuur
Christiane Van Impe 
Marc Herrebaut
Niek Doyen
Ingrid Buyl
Fernande De Block
Paul Duquet
Sarah Lasure
Kathleen Lowie
Arlette Neirynck
Erik Schauwvliege
Maximiliaan Schnieders
Lieve Van den Bogaert
Peter-Jan Van der Gucht
Kathy Van de Velde
Bart Van Driessche
Dirk Vercauteren
Erik Verstuyft