Naar inhoud

Bekendmakingen / Openbare onderzoeken

Goedkeuring gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen buiten de openbare weg.

Op 13/07/2017 keurde de Deputatie de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening goed. Deze wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 07/08/2017. De verordening treedt in werking tien dagen na deze publicatie. U leest meer over de verordening hier.