Naar inhoud

Openbare onderzoeken Infrastructuur

Voor bepaalde aanvragen / procedures wordt een openbaar onderzoek georganiseerd . Tijdens dit openbaar onderzoek krijgen belanghebbenden de kans om het dossier in te kijken en eventueel bezwaren in te dienen.
Een openbaar onderzoek kan georganiseerd worden voor o.a. volgende procedures:
  • wijziging aan een buurtweg (vb. afschaffing, verlegging, verbreden, versmallen)
  • opmaak van een nieuwe rooilijn (grens tussen openbaar domein en privaat terrein)
  • wijziging aan een waterloop (vb. werken, verleggen, afschaffen, ...)
  • aanvraag tot een ministerieel Besluit tot verklaring openbaar nut: indien werken gepland zijn in een straat zijn er mogelijks grondinnames nodig. Indien de onderhandelingen voor deze grondinnames niet rond geraken, kan men aan de hand van dit besluit overgaan tot gerechtelijke onteigening.

Na het sluiten van het openbaar onderzoek wordt een beslissing geformuleerd over de aanvraag.

Volgende openbare onderzoeken zijn momenteel lopende: