Naar inhoud

OCMW-Woondienst

Een degelijke huisvesting is voor iedereen essentieel. Spijtig genoeg is dit vandaag geen evidentie meer. Het wordt alsmaar moeilijker om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden. Veel mensen ondervinden daardoor allerlei huisvestingsproblemen.

Het OCMW wil hieraan iets doen en heeft daarom een Woondienst opgestart die helpt bij:

  • de administratieve rompslomp die verhuizen met zich meebrengt;
  • het (her)aansluiten van nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit) en/of bij het veranderen van energieleverancier;
  • je inschrijving als kandidaat-huurder voor een sociale woning: invullen van de formulieren en het verzamelen van de nodige documenten, maar ook alle informatie in verband met de voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op een sociale woning;
  • het uitklaren van je rechten en plichten als (ver)huurder: het is niet altijd duidelijk wat de verhuurder en huurder moeten en mogen doen;
  • bemiddeling tussen huurder en verhuurder: via deze bemiddeling kunnen dure en lange rechtzaken vermeden worden;
  • het nagaan van de voorwaarden (kwaliteit, veiligheid … ) waaraan de huurwoning moet voldoen: wanneer je daaraan twijfelt kan je bij de Woondienst te weten komen welke stappen je kan ondernemen;
  • het aanvragen van steunmaatregelen in verband met wonen
  • crisisopvang: wanneer je geen onderdak meer hebt wordt je geholpen om een onderkomen te vinden.

Je kan iedere dinsdagvoormiddag op afspraak terecht bij het OCMW-Wetteren, Scheldedreef 52. Je neemt hiervoor telefonisch contact op het algemeen nummer 09 365 73 73.