Naar inhoud

Werken bij de gemeente Wetteren

Bij de gemeente Wetteren zetten ongeveer 200 medewerkers zich elke dag in om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de inwoners van Wetteren. Onze dienstverlening is heel ruim. Tegelijk rekenen bedrijven, verenigingen en scholen op ons voor informatie en ondersteuning.

De gemeente Wetteren voert een personeelsbeleid dat zijn medewerkers in hoge mate motiveert. Open communicatie, teamwerk, projectwerk, de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en voldoende ontplooiingskansen vormen de basis.

Het gemeentebestuur wenst een modern en dynamisch personeelsbeleid uit te bouwen dat ook zijn medewerkers zo goed mogelijk motiveert. Wil u ook meebouwen aan een leefbare gemeente? Lees dan de informatie over mogelijke jobs, de selectieprocedure en de voordelen waarvan u als medewerker kan genieten. 

Gemeente Wetteren waakt ook over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. Onze selectieverantwoordelijken besteden de nodige aandacht aan diversiteit en gelijke kansen. Bij elke vacature meten we wat je kan en wat je weet, op een neutrale manier. Je huidskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol.

Al onze jobs staan open voor mannen en vrouwen. Sommige woorden in de vacatures staan echter in de mannelijke vorm, omdat dit makkelijker te lezen is.