Naar inhoud

Terrasvergunning

Sinds 22 juni 2017 is een nieuw terrasreglement van kracht. Voortaan worden terrasvergunningen afgeleverd voor een periode van 5 jaar en is na het verstrijken van deze periode jaarlijks stilzwijgend verlengbaar. Om een terras te kunnen opstellen moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst lokale economie.

Het aanvraagdossier bestaat uit volgende documenten:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie hieronder)
  • Een grondplan op schaal van 1/510 of 1/100 waarop de afmetingen en de oppervlakte van het terras, de breedte van het trottoir en alle eventuele obstakels in de omgeving van het terras vermeld staan;
  • Twee duidelijke kleurenfoto's alsook een omschrijving van het terrasmeubilair; 
  • Aangeven of je kiest voor een zonnescherm, parasols of windschermen en deze beschrijven naar kleur (RAL-kleur) en brandklasse (bewijzen aan de hand van een attest)
  • Aangeven of je kiest voor verwarmingselementen en omschrijven welke type je zal plaatsen;

Op basis van dit dossier moet het college van burgemeester en schepenen een duidelijk beeld krijgen van de afmetingen, de plaatsing en het uitzicht van het terras.

Het plaatsen van een terras is niet gratis. Meer informatie over de tarieven vind je hier.

Wat met windschermen, zonneschermen en luifels?
Windschermen, zonneschermen en luifels kunnen niet zomaar geplaatst worden en zijn onderworpen aan een omgevingsvergunning. Meer informatie over het aanvragen van een dergelijk vergunning vind je hier.

Gelegenheidsterras of terrasuitbreiding.
Elke terrasuitbreiding (bijvoorbeeld in het kader van evenementen of kermis) moeten afzonderlijk aangevraagd worden bij de dienst lokale economie. Dit is nodig omdat bij elk evenement bekeken wordt of de gebeurtenissen in combinatie met terrassen geen problemen kunnen veroorzaken in het kader van de openbare veiligheid.
De vergunning voor een uitgebreid terras of een gelegenheidsterras wordt afgeleverd voor de duur van de vergunning. Een terrasuitbreiding is ook niet gratis. Meer informatie over de tarieven vind je hier.