Naar inhoud

De raad van beheer staat de inrichtende overheid bij in het beheer van de gemeentelijke uitleendienst en de gemeentelijke culturele infrastructuur.  Het gaat meer bepaald om het beheer van theaterzaal Nova, cultuurcomplex De Poort, de gemeentelijke feestzaal en de buurthuizen van Wetteren-ten-Ede en Westrem.  De raad van beheer is ook bevoegd voor het opstellen en de inhoud van de programmering van cultuurcentrum Nova.

De raad van beheer telt max. 18 stemgerechtigde leden.  Zes leden vertegenwoordigen de politieke fracties in de gemeenteraad.  De verdeling gebeurt via het systeem Dhondt met voorafname.  Zes leden zijn afgevaardigd via de gemeentelijke adviesorganen. Zes bestuursleden zetelen als gecoöpteerden.  De schepen van cultuur en de cultuurfunctionaris-directeur van cultuurcentrum Nova zijn waarnemende leden.


Samenstelling op 1-1-2015


vertegenwoordigers van de politieke fracties
Cd&V:Jos Van den Bossche, Femke Van Leuven
Groen & Co: Gert De Wilde
N-VA: Marc Herrebaut
Open vld: Christophe Lostrie
RESPECT: Arlette Neirynck


vertegenwoordigers van de adviesraden
Jeugdraad: Josefien Schelstraete
Raad voor Cultuur: Peter-Jan Van der Gucht, Lore Verstraeten
Seniorenraad: Fernand Matthys, Marleen Verhaegen


gecoöpteerde leden
Günther De Coen, Claudine De Pauw, Paul Lauwers, Gudrun Vergauwen, Trees Veeckman, Erik Verstuyft.

waarnemende leden
Guido Van den Berghe, Wim Breydels


De voorzitter wordt verkozen uit de afgevaardigden van de adviesraden en de gecoöpteerden.  Het ondervoorzitterschap is voorbehouden voor een afgevaardigde van de politieke fracties.  Paul Lauwers is voorzitter, Marc Herrebaut ondervoorzitter.