Naar inhoud

Welke doelstellingen

In 2015 zou de wereld er wel eens heel anders kunnen uitzien. Dat is in elk geval beloofd door 191 staatshoofden. Alle lidstaten van de VN hebben de Millenniumdoelstellingen ondertekend. Daarmee hebben ze zich geëngageerd om armoede en onrecht drastisch aan te pakken.

De resultaten moeten gehaald worden tegen 2015. Dit is een historische kans om het tij te keren. Nu mag niemand aan de kant blijven staan. We moeten de druk opbouwen, in eigen land en wereldwijd om te zorgen dat deze beloftes niet onder de mat geveegd worden. De tijd loopt....

Daarom werken de Noord-Zuidbeweging tot 2015 samen in een gemeenschappelijke campagne rond de Millenniumdoelstellingen. Op 9 september 2005 werd de campagne '2015 - De Tijd Loopt' via een beklijvende TV-spot aan het brede publiek voorgesteld. Lees meer op www.detijdloopt.be


1 Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is gehalveerd ten opzichte van 1990. Dit geldt ook voor het aantal mensen dat honger heeft
2 Alle kinderen op de wereld volgen basisonderwijs
3 Meisjes krijgen dezelfde kansen als jongens, in het basis- en middelbaar onderwijs reeds in 2005, tegen 2015 op alle onderwijsniveaus
4 Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar is met twee derde teruggebracht ten opzichte van 1990
5 De moedersterfte is met driekwart teruggebracht ten opzichte van 1990
6 Er is een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes
7 We voeren overal een goed milieubeleid en het onomkeerbare verlies van natuurlijke hulpbronnen is gestopt. Het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater is gehalveerd en de levensomstandigheden van ten minste honderd miljoen mensen in sloppenwijken is aanzienlijk verbeterd
8 Wereldwijd wordt samengewerkt op het gebied van ontwikkeling. Er zijn afspraken over goed bestuur, landen voeren eerlijke handel met elkaar en er is een eerlijk financieel systeem op poten gezet. Het schuldenprobleem van ontwikkelingslanden is opgelost en de ontwikkelingslanden beschikken over nieuwe technologieën. Samen met ontwikkelingslanden is er fatsoenlijk werk voor jongeren gecreëerd

De Millenniumdoelstellingen kunnen een belangrijke stap zijn in de strijd tegen armoede. Deze beloftes moeten ingelost worden. Maar we willen méér.

  • We willen armoede helemaal de wereld uit. Een halvering kan nooit genoeg zijn.
  • We willen een structurele aanpak. Geen oplapwerk.

We willen dit in overleg met regeringen en organisaties in ontwikkelingslanden.