Naar inhoud
Gemeente Wetteren
  •   
  • Sitemap
  • Home
  • Terug
  • Print

Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel (= uittreksel uit plannen- en uit vergunningenregister)

Je kan een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen:

  • per e-mail;
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen;
  • per fax naar 09 366 20 81 ter attentie van de GIS-cel.

Je aanvraag moet vergezeld zijn van een situatieplan en een opsomming van de huidige kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft. Na ontvangst van je aanvraag zal een factuur opgestuurd worden.

uittreksel uit het plannenregister  € 40,00
uittreksel uit het vergunningenregister  € 40,00
Mini-notaris inlichtingen ((milieu, belastingen,...), of zoals de VVSG het noemt inlichtingenformulier vastgoedinformatie maar dan zonder plannen- en vergunningenuittreksel)  € 40,00

De facturering gebeurt per kadastraal perceel (gemeenteraadsbesluiten van 21/06/2007, 20/12/2007, 15/12/2011, 19/12/2013 en van 26/1/2017).

 

Ter verduidelijking: Wanneer aanvraag binnenkomt, wordt factuur opgemaakt en inlichtingen klaargemaakt.