Naar inhoud

Wetteren is Verkocht en 'meente 't'

Het merendeel van de Belgen staat open voor eerlijke handel. Het principe van eerlijke handel is gebaseerd op een fundamenteel recht van elk individu: "Elke persoon die werkt heeft recht op een eerlijk loon dat voldoende is om hem en zijn familie een menswaardig leven te laten leiden…"  (art. 23 van de Universele verklaring van de rechten van de mens). 

Thee, koffie, cacao, bananen, katoen… zijn, voordat ze onze tafel of kleerkast sieren, in de eerste plaats de belangrijkste bron van inkomsten en dus levensbelangrijk voor miljoenen mensen in het Zuiden.

Door eerlijke producten te kopen kan ieder van ons de levens- en werkomstandigheden van miljoenen kleine producenten ten goede veranderen.


Het volledige systeem is gebaseerd op verschillende grote principes van duurzame ontwikkeling:

 • een eerlijke prijs voor de producent,
 • een voorschot op bestellingen,
 • een duurzame relatie tussen economische partners,
 • de garantie op fundamentele arbeidsrechten,
 • transparantie over de afkomst van het product en
 • de verschillende stappen in de commercialisering ervan,
 • een productiewijze die het milieu respecteert en
 • (zeer belangrijk!) kwaliteitsproducten voor de uiteindelijke consument.

Eerlijk kopen, dat is een kleine moeite die niet veel kost en die toch een wereld van verschil betekent.

De 'FairTradeGemeente 't camapgne' is tweeledig:

 • politiek lobbywerk over de crisissen in de grondstoffensector;
  politieke en economische actoren worden rond de tafel gebracht, hier en in het Zuiden;
 • mensen op de been brengen en warm maken voor eerlijke handel en duurzame landbouw. 

FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat die bepaalde gemeente én haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken

Om een FairTradeGemeente te worden moet aan de zes criteria voldaan worden. De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen en instellingen, verenigingen, jong en oud, iedereen kan helpen om ze te vervullen.

 1. Het lokale bestuur keurt een resolutie goed die fairtrade steunt en beslist om koffie en nog minsten één ander product dat gecertificeerd is door Max Havelaar, aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetaria’s. Verder verplicht het zichzelf om het bewustzijn rond fair trade op regelmatige basis te promoten via zijn eigen informatiekanalen en andere lokale media.
 2. Minstens twee fairtradeproducten moeten duidelijk beschikbaar zijn in de plaatselijke winkels. Fairtradeproducten moeten ook geserveerd worden in de plaatselijke horeca. Er zijn objectieven vooropgesteld per aantal inwoners. De winkels en horecazaken moeten communiceren over het feit dat zij Fairtradeproducten verkopen of serveren. In Wetteren moeten minstens 5 winkels en 3 horecazaken minstens 2 fairtradeproducten duidelijk aanbieden.
 3. Fairtradeproducten worden gebruikt door een aantal lokale bedrijven en in organisaties (scholen, verenigingen, kerken, …). Hier worden educatieve campagnes georganiseerd om de kennis over en de betrokkenheid met fair trade te vergroten.
 4. Telkens een nieuw criterium bereikt is, wordt de pers ingelicht, een evenement kan georganiseerd worden bij het behalen van de titel, en een strategie moet ontwikkeld worden om het lang in het nieuws te houden. Hierdoor wordt een groot deel van de bevolking bereikt en voelen lokale handelaars en organisaties zich gewaardeerd voor hun engagement.
 5. Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige initiatieven neemt om de titel te behalen. Nadien zorgt hij voor de continuïteit van de fairtradegemeente. De groep is verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling waaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds aan de zes criteria voldoet.
 6. Om fairtradegemeente te worden wordt in de gemeente een nieuw initiatief gelanceerd dat duurzaam consumeren en produceren thuis, op de werkvloer en op openbare plaatsen aanmoedigt. Het gaat om een initiatief rond duurzaam consumeren op lokaal niveau. Er wordt over dit initiatief duidelijk gecommuniceerd. Om de titel te behalen én te behouden wordt ofwel een meerjareninitiatief opgestart, ofwel een kortlopend project met garanties dat jaarlijks een nieuw initiatief genomen zal worden dat duurzaam consumeren en produceren aanmoedigt.

In oktober 2009 haalde Wetteren deze titel! Laat ons de handen uit de mouwen steken zodat we de titel kunnen behouden!

Indien je mee wil helpen om aan deze criteria te blijven voldoen, indien je leuke ideeën hebt om van Wetteren een blijvende fairtradegemeente te maken, indien je als bedrijf, café, bakker, vereniging, school, winkel, … wil meewerken, laat het dan weten via fairtrade@wetteren.be.

Voor de criteria 1, 2, 3 en 6 vragen we een verklaring op eer voor de controle. Gebruik het standaardformulier dat enkel nog vervolledigd moet worden en stuur het naar het Gemeentebestuur, Markt 1, 9230 Wetteren .

Voor een stand van zaken: surf naar www.fairtradegemeenten.be/wetteren