Naar inhoud

Vlaamse Renovatiepremie

De Vlaamse overheid ondersteunt de eigenaars die een eigen woning wensen te renoveren. Met de renovatiepremie geeft ze hen de kans om de kwaliteit van hun woning aanzienlijk te verbeteren. De renovatiepremie is niet cumuleerbaar met de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP).

Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. De premie kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2015. Er komt een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst.

Aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij het Team Woon en Leef.

Kijk op https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vernieuwde-vlaamse-renovatiepremie  voor de meest recente informatie.