Naar inhoud
Gemeente Wetteren
  •   
  • Sitemap
  • Home
  • Terug
  • Print
  • Home
  • JEUGDDIENST
  • Fiscaal attest voor Kinderweken, speelpleinwerking en jeugdwerk

Fiscaal attest voor Kinderweken, speelpleinwerking en jeugdwerk

Het speelplein heeft een nieuwe website! Je vindt alle info op www.speelpleinwetteren.be.

Ouders kunnen de onkosten voor de opvang van hun kinderen jonger dan 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven dus aftrekken van hun belastingen (met een maximum van 11,20 euro per dag). Sinds 2005 valt ook het jeugdwerk onder de noemer 'kinderopvang'. Dus ook activiteiten van de Kinderweken, speelpleinwerking en jeugdwerkinitiatieven zijn fiscaal aftrekbaar. Let wel: inschrijvingsgelden, uniformen, ... behoren hier niet toe!

Concreet stuurt de gemeentelijke jeugddienst bij het begin van elk jaar aan alle ouders wiens kinderen (jonger dan 12 jaar) hebben deelgenomen aan een activiteit in de Kinderweken en/of speelpleinwerking een attest op. Jeugdwerkinitiatieven hebben de vrije keuze om een attest af te leveren, maar je kan er natuurlijk altijd naar vragen. De Wetterse jeugdwerkinitiatieven hebben wel afgesproken om de attesten enkel uit te schrijven voor kampen, weekends en activiteiten waarvoor minimum € 10,00 moet betaald worden. Dit om de administratieve rompslomp voor de verenigingen te verkleinen.

Zodra je een fiscaal attest ontvangen hebt, vul je op je belastingsbrief bij het vakje 'aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar' het totaal fiscaal aftrekbare bedrag in en voeg je het attest bij je belastingsbrief.