Naar inhoud
Gemeente Wetteren
  •   
  • Sitemap
  • Home
  • Terug
  • Print
  • Home
  • Websites lokale, regionale en nationale verenigingen en diensten

Websites lokale, regionale en nationale verenigingen en diensten

Actie eerlijke handel:
www.fairtradegemeenten.be

Gemeentelijke trekkersgroep fairtradegemeente:

www.fairtradegemeenten.be/wetteren/wetteren


Actie milleniumdoelstellingen:
www.detijdloopt.be

Actie arbeidsomstandigheden in derdewereldlanden:
www.schonekleren.be

Internationale samenwerking 11.11.11, portaal van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging:
www.11.be

Oxfam wereldwinkels, organisatie voor rechtvaardige wereldhandel:
www.oww.be

Broederlijk delen, ngo die partnerorganisaties in het Zuiden steunt:
www.broederlijkdelen.be

Damiaanactie, organisatie ter bestrijding wereldwijd van lepra en tbc:
www.damiaanactie.be

De Ekstermolengroep, is een wisselende groep van mensen die graag het gesprek voeren en het debat voeden over internationale samenwerking, over de rol van de Noord-Zuidbeweging en over globalisering.
www.ekstermolengroep.be


Educatief centrum voor mondiale vorming:
www.djapo.be

LMS, een vereniging die medische humanitaire projecten steunt:
www.leuvenmedicalsupport.be

Memisa-België, een ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking:
www.memisa.be

Vredeseilanden, pluralistische NGO gespecialiseerd in voedselzekerheid
www.vredeseilanden.be

De Federatie van Vlaamse ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking:
www.coprogram.be

Platform allochtone Jeugdwerkingen:
www.paj.be

Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen:
www.samv.be

Interculturele jongeren Vlaanderen:
www.shoufshouf.be

Belgisch centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding:
www.antiracisme.be

Europees centrum voor monitoring van racisme en xenofobie:
www.eumc.eu.int

Vlaams coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking
www.jint.be

Educatief materiaal over mondiale vorming en wereldburgerschap:
www.kleurbekennen.be

Databank studie- en educatief materiaal over ontwikkelingssamenwerking:
www.cocosnet.be

Educatief materiaal rond ontwikkelingssamenwerking voor jongeren:
www.studioglobo.be

Landelijke jeugddienst:
www.globelink.be

Workshops rond ontwikkelingssamenwerking voor jongeren:
www.globatelier.be

Regionaal centrum voor wereld- en vredesopvoeding
www.alfavzw.be

Netwerk ontwikkelingseducatie:
www.noenet.be

Tps en info over mondiale vorming:
www.wereldwegwijzers.be

Website van Wereldmediatheek, een productiehuis en een uitleendienst van audiovisuele programma's, gespecialiseerd in derde wereld, vrede en maatschappelijk welzijn:
www.wereldmediatheek.be

Educatieve info over vrede en vredeseducatie:
www.vredeseducatie.nl

Educatieve info over vrede en vredeseducatie:
www.ieper.be

Info over culturele diversiteit:
www.culturelediversiteit.be

Links over duurzame Ontwikkeling:
www.eclei.org

Vlaams overleg Duurzame ontwikkeling
www.vodo.be

Belgische ontwikkelingssamenwerking:
www.dgos.be

Belgisch Technische Coöperatie:
www.btcctb.org

Vlaamse ontwikkelingssamenwerking:
www.vlaanderen.be/ontwikkelingssamenwerking

Vlaams mondiaal magazine:
www.mo.be