Naar inhoud

Aangifte van een huwelijk

Het huwelijk wordt in het openbaar aangegaan door 2 personen van verschillend of hetzelfde geslacht.

De benodigde documenten zoals geboorteakte, woonstbewijs, echtscheidingsakte e.d. worden aangevraagd door de dienst Burgerlijke stand.
Documenten, opgemaakt in het buitenland, moeten door de betrokkene(n) zelf worden aangevraagd. Eventueel moeten zij vertaald worden en voorzien van één of andere vorm van legalisatie. Hieromtrent wordt best vooraf geïnformeerd bij de dienst Burgerlijke stand.

Nadat wij het huwelijksdossier hebben samengesteld, nodigen wij beide partners uit om persoonlijk huwelijksaangifte te komen doen.  Indien één van de partners niet bij de aangifte kan aanwezig zijn, dan moet er een gelegaliseerd schriftelijk bewijs van de afwezige aanstaande echtgeno(o)t(e) voorgelegd worden waarin hij of zij zich akkoord verklaart met de aangifte van het huwelijk.

De huwelijksaangifte dient om praktische redenen ten laatste 3 maand voor de huwelijksdatum te gebeuren.