Naar inhoud

Onroerend erfgoed

Dekenij Wetteren


Het beheer van het archeologisch erfgoed is een taak van Ruimte en Erfgoed. Dit agentschap ziet er op toe dat de regels worden nageleefd en dat er met de nodige zorg wordt omgesprongen met het archeologisch erfgoed in het Vlaamse Gewest. De instrumenten hiertoe zijn bijzonder talrijk. Zo brengen hun consulenten onder meer advies uit bij bouwvergunningsaanvragen

Op het grondgebied van Wetteren liggen verscheidene beschermde monumenten en beschermde stads – en dorpsgezichten. U kan hier opzoeken welke relicten en gehelen in deze databank zijn opgenomen binnen de gemeente Wetteren.

Alle wetten, decreten en ander officiële documenten die betrekking hebben op monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen en archeologie vind je op de website van de Vlaamse administratie: www.onroerenderfgoed.be

De Inventarislijst van Bouwkundig Erfgoed zorgt ervoor dat er voor het eerst een éénduidige en overzichtelijke lijst van het gebouwd patrimonium in Vlaanderen bepaald is. De volledige inventaris en de juridische gevolgen zijn te vinden op www.inventaris.vioe.be