Naar inhoud

Bewonerskaart


De bewonerskaart vermeldt de nummerplaat van de wagen waarvoor ze mag gebruikt worden. Per woongelegenheid kan je twee bewonerskaarten krijgen; de eerste is gratis, de tweede kost 100 euro. De bewonerskaart is één jaar geldig.

De zone waarbinnen je mag parkeren met je bewonerskaart is beperkt. De straten waar je gratis en onbeperkt met je bewonerskaart mag parkeren, staan duidelijk vermeld op je bewonerskaart.

Hieronder kan je de kaart downloaden met de verschillende zones van de bewonerskaarten.


Vraag je bewonerskaart online aan!

Woon je in de betalende zone of blauwe zone, dan kan je via www.parkeren.be je bewonerskaart aanvragen, waarmee je gratis en onbeperkt mag parkeren in de straten die vermeld staan op je bewonerskaart... of bestel je bewonerskaart in de parkeershop

Kom je naar de parkeershop (Bookmolenstraat 13) om een bewonerskaart aan te vragen, breng dan volgende documenten mee:

  • je identiteitskaart;

  • het inschrijvingsbewijs van je voertuig ("roze kaart");

  • als je een leasing of bedrijfswagen hebt; het bewijs van je bedrijf dat je hoofdbestuurder bent of de statuten van je bedrijf als je bedrijfsleider bent.