Naar inhoud

Als vrijwilliger aan de slag

Het gemeentebestuur streeft ernaar van Wetteren een gemeente te maken waar het aangenaam wonen en vertoeven is. Om haar beleid te realiseren heeft ze eigen personeel, maar daarnaast maakt ze gebruik van de inzet van talrijke enthousiaste vrijwilligers. Vooral in de sectoren jeugd, cultuur, sport, milieu, sociale zaken en mobiliteit werken vrijwilligers actief mee aan de organisatie van activiteiten of adviseren zij het gemeentebestuur over het gevoerde beleid.

Vrijwilligerswerk gebeurt in principe onbezoldigd (kleine forfaitaire vergoeding of vergoeding in natura is mogelijk) en onverplicht en kan ook nooit als een tewerkstelling worden beschouwd. De gemeente sluit voor de vrijwilligers een verzekering voor lichamelijke ongevallen af. De burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger die in opdracht van de dienst schade aan derden veroorzaakt, is eveneens verzekerd.

Om meer te vernemen over de specifieke regelingen binnen de diensten die met vrijwilligers werken, kan je altijd contact opnemen met de betrokken dienst. De naam en contactgegevens van deze contactpersoon vind je telkens op de webpagina’s van de betreffende diensten.

Meer info: www.vrijwilligerswerk.be